Court of the Dead เป็นที่ว่าด้วยการต่อสู้ระหว่าง สวรรค์และ นรก โดยเรา ในฐานะผู้ปกครองโลกแห่งความตาย(Mourner)จะเปรียบเสมือนคนกลางของทั้ง 2 โลกนี้ โดยเราต้องการที่จะรักษาความสมดุลย์ของพลังระหว่าง สวรรค์กับนรก และขึ้นเป็นผู้ปกครองโลกแห่งความตายในท้ายที่สุด

โดยโลกแห่งความนั้นจะประกอบไปด้วย 3 faction คือ Bone , Flesh และ Spirit เราจะต้องบริหารการใช้งานทั้ง 3 faction นี้ให้ดีเพื่อ การบรรลุเป้าหมายสูงสุด

โดยหลักๆเกมนี้ นั้นจะมีองค์ประกอบของ

Area Majority / Bidding/ Card Drafting/Dice Rolling/Hand Management และ Worker Placement รวมทั้ง co op นิดๆ

ซึ่งทั้งหมดจะสอดแทรกอยู่บนตัวเกมดังนี้

Guild Figure Track

จะเป็นตัวบอกว่าเรามีกำลังของแต่ละ faction อยู่เท่าใด โดยจะได้เพิ่มเมื่อเราได้รับ figure ของ faction นั้นเขามา โดยมีค่าสูงสุดที่ 5 เมื่อจบ รอบ ใครมีค่าเยอะที่สุดก็จะได้ความสามารถของ faction นั้นไปใช้


Celestial suspicion meter

ส่วนนี้จะมีผลในตอนจบรอบซึ่งทุกคนจะต้องช่วยกันจ่าย Etherea ตามที่ระบุไว้ โดยจะเป็นการ Blind bid คนที่จ่ายเยอะสุดจะได้รางวัลไป แต่ถ้ายอดบริจาคทั้งหมดไม่ถึงเกณฑ์ ผู้เล่นทุกคนจะโดนประบโทษแทน นอกจากนี้ในระหว่างการเล่นถ้าใครทำ meter ถึง 10 ก็จะต้องเสีย 3 Unity Token ซึ่งเป็นคะแนนอีกด้วย

Dreadsgrip Threat meter

เป็น meter ที่ใช้บอกว่า ในแค่ละพื้นที่จะมี Figure สูงสุดยืนอยู่ได้เท่าใด และหากตัวเลขนี้ถึง 10 จะทำให้ผู้เล่นแต่ละคนอาจต้องเสีย Mourner card หรือ Figure แตกต่างกันไป


Player Board

จะมีส่วนประกอบสำคัญคือ Faction influence track ซึ่งจะใช้ในการกระทำสิ่งต่างๆในเกม และ Crypt ซึ่งใช้เก็บ Figure ที่ยังไม่ถูกนำไปวางไว้บนพื้นที่ต่างๆบนบอร์ดกลาง


Court Cards

จะมี 2 action ให้เลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะต้องมีการดราฟใหม่ในแต่ละรอบ


Mourner Cards

จะแยกเป็น 3 กองตามแต่ละ factions แต่ละใบก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปซึ่งบางใบอาจใช้งานได้ทันที บางใบอาจทำงานเมือครบเงื่อนไขบางอย่าง โดยเวลาจั่วเราจะทำการจั่ว 2 ใบและเลือกเก็บไว้ 1 ใบ

นอกจากนี้เมื่อเราเลือกหยิบ Mourner card เราจะได้รับ Figure 1 ตัวอีกด้วย


Game Play

เกมนี้จะเล่นเป็นรอบๆ ซึ่งแต่ละรอบจะประกอบด้วย 8 เฟสคือ

 1. Ethereal Distribution
 2. Wallows Cards & Rakers
 3. Court Card Drafting
 4. Action Phase
 5. Resolve Dreadsgrip Threat Check
 6. Pay Celestial Tithe
 7. Resolve Locations and Guilds
 8. Clean Up

Ethereal Distribution

1st player จะทำการทอยเต๋าเท่ากับจำนวนผู้เล่น จากนั้นนำแต้มที่ได้มารวมกันเพื่อเป็น Etherea ทั้งหมดที่จะได้รับจากกองกลาง แล้วจึงแบ่ง Etherea นั้นออกเป็น กองๆ “เท่าจำนวนผู้เล่น+1” โดยจะแบ่งยังไงเท่าไหร่ก็ได้ โดยผู้เล่นทางซ้ายมือของ 1st player จะเป็นคนเลือกองก่อนและ 1st player จะเป็นคนสุดท้ายที่ได้เลือก อย่างไรก็ตามผู้เล่นสามารถเลือกที่จะไม่รับ Etherea เพื่อรับ 2 Faction Influence แทนก็ได้ และ Etherea ที่เหลือจะถูกสงเข้า Dirth Forge แทน

Wallows Cards & Rakers

เป็นการ์ดภารกิจที่ทุกคนจะได้รับและมีเวลาที่จะทำให้สำเร็จในรอบนั้นเท่านั้นไม่สามารถเก็บไว้ได้ประกอบไปด้วย

Rakers ซึ่งจะถูกวางใน location ที่ระบุ แล้วเราจะต้องส่ง Figure ของเรา 1 ตัวไปที่นั่นจากนั้นทอยเต๋าให้ได้แต้มตามที่กำหนดและรับรางวัลโดยเราสามารถจ่าย etherea เพื่อเพิ่มหน้าเต๋าได้ด้วย

Artifacts เป็นการ์ดที่หากเราทำภารกิจที่ระบุไว้ครึ่งบนของการ์ดสำเร็จ เราจะได้การ์ดนั้นพร้อมความสามารถครึ่งล่างอยู่กับเราตลอดไป

Court Card Drafting

ทำการสับการ์ดทั้ง 17 ใบ แล้วทำการแจกจำนวนตามตารางในคู่มือ จากนั้นทำการดราฟตามตารางโดยในเทิร์นเลขคู่และเลขคี่จะต้องดราฟในทิศทางที่แตกต่างกัน (ทวนเข็ม/ตามเข็ม)

Action Phase

ผู้เล่นแต่ละคนเล่นตามเข็มนาฬิกาโดยแต่ละคนจะเลือกเล่นได้ 1 action เท่านั้นโดย action phase จะจบเมื่อผู้เล่นทุกคนประกาศ pass โดย phase นี้ประกอบไปด้วย action ต่างๆดังนี้

play a court card โดยเลือกใช้ความสามารถ 1 ใน 2อย่างที่มี court card ที่ใช้แล้วจะนำไปหงายไว้ที่กองกลาง โดยการ์ดจะDemithyle, Odium, Kier จะพิเศษตรงที่เราจะเลือกรับ Figure ตัวเหล่านี้ได้ โดย Figure นี้จะนับ majority ใน location นั้นด้วย แต่จะไม่เพิ่ม Guild Figure track และไม่ถูกนับในช่วง Guild Resolution phase ด้วย Figure พิเศษนี้จะกลับ กองกลางในช่วง clean up phase

recruit a guild figure or a mourner card โดยหากเลือก recruit a guild figure จะต้องจ่าย 3 etherea แล้วนำ figure ที่เลือกไปไว้ที่ crypt ของผู้เล่น จากนั้นเลื่อน Guild Track ขึ้น 1 ช่อง แล้วสุดท้าย เพิ่ม Dreadsgrip Threat Meter 1 ช่อง แต่หากเลือก recruit a mourner card จะต้องจ่าย 5 etherea แทน แล้วจึงจั่ว mourner card 2 .ใบจาก กองเดียวกันแล้วเลือกเก็บ 1 ใบอีกใบสอดใต้กอง การ์ด Mourner ที่เลือกจะต้องหงาย และผู้เล่นคนนั้นจะได้รับ figure ที่อยู่มุมล่างซ้ายของการ์ดอีกด้วย

moving a guild figure

โดยเป็นการย้าย Figure กี่ตัวก็ได้ไปยัง location 1 ที่ โดยต้องทำการจ่าย faction influence ที่ตรงกับ location เป้าหมายตามจำนวน figure ของเราที่ส่งไป

activate mourner card

โดยปกติ mourner card จะทำงานตามเงื่อนไขแบบอัตโนมัตโดยไม่เสีย action แต่จะมีบางใบที่ต้องสั่งการโดยตรงซึ่งการ์ดแบบนี้จะถือเป็นการใช้ action

Pass

โดยการจบ phase จะเกิดเมื่อทุกคนประกาศ pass เหมือนกันทุกคน นอกจากนี้แม้เราจะ pass ไปแล้วแต่เมื่อวนมาถึงตาเรา เราก็จะสามารถทำ action ได้อีกด้วยไม่จำเป็นต้อง pass

Resolve Dreadsgrip Threat Check

โดย meter นี้จะเป็นตัวบอกจำนวน figure สูงสุดที่มีได้ใน location นั้นๆ โดยหากเกิน ผู้เล่นทุกคนใน location นั้นจะต้องทอยเต๋าจำนวนเท่ากับ figure ตัวเองใน location นั้น หากได้แต้ม 1 หรือ 2 ผู้เล่นนั้นจะต้องเอา figure ตัวเองกลับ crypt

Pay Celestial Tithe

โดยผู้เล่นทุกคนจะต้องจ่าย etherea ให้ได้เท่ากับหรือมากกว่าที่ระบุบน meter โดยจะนำ etherea ใน Dirth forge มาใช้ก่อน ซึ่งการจ่ายนี้จะเป็นแบบ blind bid คือทุกคนจะไม่รู้ว่าแต่ละคนจะจ่ายกันเท่าไหร่(บลัฟเบา) โดยผลที่เกิดจะเป็นดังนี้

 1. จ่ายถึงที่กำหนด ผู้เล่นที่จ่าย etherea เยอะสุดจะได้ 3 unity token และคนอื่นๆได้ 1 unity token แต่หากคนที่จ่ายสูงสุดเท่ากันคนจ่ายสูงสุดก็จะได้ไปคนละ 1 unity แต่คนอื่นๆจะไม่ได้เลย นอกจากนี้ คนที่ไม่จ่าย etherea เลยจะต้องถูกลด ดฟแะรนื influence 1 แต้มด้วย
 2. จ่ายไม่ถึงที่กำหนด Dreadsgrip และ Celestial Tithe meter เพิ่มอย่างละ 2 และผู้เล่นที่จ่าย etherea น้อยสุดจะเสีย 2 unity token และหากคนนั้นมี token ไม่พอจ่ายจะต้องเสีย faction influence แทน นอกจากนี้หากเหตุการณ์นี้ทำให้ Dreadsgrip ถึง 10 ผู้เล่นที่จ่ายน้อยสุดยังต้องเสีย unity token เพิ่ม อีก 3 ด้วย และถ้า Celestial Tithe ถึง 10 ผู้เล่นที่จ่ายน้อยสุดจะต้องเสีย Mourner card และ figure ทีระบุบนการ์ดด้วย

Resolve Locations and Guilds

ให้เริ่มดูจาก location หมายเลข 1 ก่อน ผู้เล่นที่มี figure บน location นั้นเยอะสุดจะได้โบนัสที่ระบุบนโลเคชั่นนั้นไป หลัง resolve location แล้วจึงมาเชค Guild majority ต่อไป ซึ่งการ resolve ทั้ง 2 อย่างนี้ หากเสมอกันจะไม่มีใครได้โบนัส

อย่างไรก็ตามหากผู้เล่นมี Death ในครอบครอง ผู้เล่นนั้นจะสามารถ break tie ได้ 1 ครั้ง

Clean Up

 1. ทริกเกอร์ ability ของ mourner card ที่ทำงานในช่วงนี้
 2. Demithylr Odium Kier ถูกนำกลับกองกลาง
 3. Wallow cards ที่ไม่สำเร็จจะถูกนำออกและลงโทษกรณีที่ระบุไว้
 4. Mourner card ที่ใช้แล้วจะ reset และสามารถใช้ได้ใหม่ในรอบถัดไป

เกมจะดำเนินไปเรื่อยๆจน unity token อันสุดท้ายถูกหยิบ

จากนั้นนำ unity token + faction influence และ Ulterior Motive Bonus มารวมกัน เป็นคะแนน

สรุป

เกมนี้มีองค์ประกอบหลายๆอย่างมาประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นการ์ดดราฟ , การคุมพื้นที่ ,การบลัฟ และการประมูล ซึ่งต้องคิดและวางแผนรวมถึงการเจรจากันในช่วงจ่าย Celestial Tithe ที่หากไม่ครบก็อาจนำหายนะมาสู่ผู้เล่นทุกคนได้ แต่บางทีก็อาจเป็นผลดีสำหรับบางคนก็ได้เช่นกัน

Court card บางใบแรงมาก บางทีก็แอบรู้สึกไม่สมดุลนิดๆ แต่ก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เพราะมันถูก draft ทุกรอบอยู่แล้ว

ตัวเกมมี text บนการ์ดที่จะต้องอ่านบ้าง ซึ่งหากคนไม่เก่งภาษาเลยอาจมีปัญหาได้แต่ไม่เยอะมาก อาจทำความเข้าใจกันก่อนเริ่มเกมได้

component สวยงามสุดๆ จนรู้สึกเหมือนเป้นงานศิลป์มากกว่าบอร์ดเกม อุปกรณ์และ mini ถูกทำมาอย่างพิถีพิถัน สวยงามมากๆ

FB: https://www.facebook.com/playbymefan